9 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 14

  1. Chòi oi đọc hong hỉu gì nhưng dth xĩuuuuuuuuuuuuuuuuu u mê nhất mấy đoạn top ôm bot như này ó huhuhuhuhu

    1. Chòi oiiii cưng quá đi mất, hóng chap sau, sợ rằng lúc đi săn sẽ có biến, hi vọng xuất hiện quả bảo vệ nhau~~, cảm ơn nhà dịch nhen^^

Comments are closed.