16 thoughts on “Semantic Error – Lỗi Logic: Chương 35

  1. Nhìn cái mặt ổng mới bị hôn xong kiểu … 🤣🤣🤣 hài ko chịu đc, à mà sao cái từ huyng lại cuốn thế nhỉ (o´▽`o)

Comments are closed.