5 thoughts on “Boy meets babyblue – Oneshot

    1. aaaaaaaa gâu gâu ẳng ẳng grrrrr mèo méo meo mèo meoooooooo oink oink khụt khịt ò ó o ò oooooooooo híiiiiii ụm bòoooooo woof woof gừ gừ chíp chíp chụt chụt quạk quạk quák quák áu áu áuuu grrrr gấu gấu ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng

      1. gì dậy mắ=))) tôi biết là bà rất hỏny nhưng.. bà nói gì tôi không hiểu=))) có lẽ chúng ta ko cùng 1 đẳng cấp rồi
        ộp🐸

Comments are closed.