16 thoughts on “Shutline – Đường tiếp giáp: Chương 22

    1. y vậy đó chờiiiiii
      một là bé Shin chửi thẳng vô mặt => Jake – người nhà QUÊ
      hai là đớp cục thính => chúng ta hú điên hú khùng :))

  1. Chời đấc ơi ai kêu ông J giữ lại cái nghị lực coi, giây trước bàn chuyện ngầu hết nước chấm vậy mà vào xe cái là gạ gẫm, thiếu điều muốn mua cái nhẫn đeo vào tay Shin cho rồi =)))

  2. K biết có ai đọc mà cười như tui k, cái đoạn sờ sờ bóp bố é 🤣🤣

Comments are closed.