3 thoughts on “When the killer falls in love – Khi sát thủ va phải conditinhyeu: Chương 02

  1. Ủa xí, mấy anh có thể tôn trọng chức nghiệp sát thủ chút được hông, chứ thấy tấu hề dị =]]]]]]]

Comments are closed.