9 thoughts on “SE: Chương 40

    1. chết em dồi ,nhìn hai ổng hài thật, chắc Dê Dăng ổng ghen lắm há há. Iu DDMinh nhìu ạ, giữ sức khỏe nha các ac ( ◜‿◝ )♡

    2. Hóng chap tiếp theo quá đi nò ~~ cảm ơn nhà đã dịch nhé, đặt gạch ở đây để hóng tiếp thoiiiiii ~~~

Comments are closed.