3 thoughts on “Cục cưng và hai người cha: Chương 01

  1. 🙂 phải tôi tôi xông lên đấm nhau luôn đấy, bao công sức của người ta như thế, tốn biết bao thời gian quý giá mà bảo “ai bảo cậu viết tay”, còn lấy lau nước đái mèo trong khi là đồ của người ta. Công tử một vừa hai phải thôi chứ 🙂 làm như kiểu thế giới có mỗi mình mày thích là làm ấy, ”tao lôi động vật về việc của tao còn kệ mày”. quá tức, quá bức xúc :> không yêu nổi top này

    1. đồng ý lun nhá, đg định xuống cmt ns. Ở chung ktx mà ng còn lại ở dơ, ồn ào, k có ý thức là cọc kinh mà còn kiểu lấy bài luận của ngta lau nc đái mèo r còn cãi bướng. Chịu :))

    2. Đã vậy còn nói thằng nhỏ có thái độ cáu lỉnh khó chịu gặp tôi là tôi đấm cho mấy phát còn Ko dọn đi cho r

Comments are closed.