11 thoughts on “Shutline – Đường tiếp giáp: Chương 25

  1. xin lỗi con, con ngu ngơ tại má :))))) khi con tôi nói con đinh ninh mình kèo trên bất kể chiện 18+ con đả làm ở chap 19, tôi lau nước mắt bằng giẻ lau nhà đó các thím à :DD

Comments are closed.