7 thoughts on “Đường tiếp giáp: Chương 27

  1. mấy anh làm em ko tu được. em đã từ bỏ boylove để chay tịnh nhưng các a làm e quay lại, quá nghiệp!!!

Comments are closed.