One thought on “Đường tiếp giáp: Chương 29.5

  1. Những thông tin thật sự thú dị dề mấy anh trai nhà ta. Thì ra Jake cũng khá si hán anh Shin nhà ta nhỉ 😌😂

Comments are closed.