Dear door (Bản không che)

Thể loại: Action, Drama, Mystery, Supernatural, Webtoons, Yaoi, ciu không che

Tác giả: Pluto

Nhóm dịch: Quất Ngàn Cái 419

Tóm tắt:
Trong một cuộc điều tra của cảnh sát về một giáo phái bí ẩn trở nên siêu nhiên, Kyung joon đã nhận ra mình phải đối mặt trực tiếp với “Lord Cain”, một vị vua yêu quái đang rất cần mana để tồn tại.

Tin tốt: Cơ thể của Kyung joon đóng vai trò như một “cửa” qua để Cain có thể xuống địa ngục và khôi phục lại mana của mình. Tin xấu là cách mở cánh cửa đó… không an toàn cho công việc…


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Xmas

61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80

81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110

111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120

121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 130.5

Ngoại truyện 1 | Ngoại truyện 2 | Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 4 | Ngoại truyện 5 | Ngoại truyện 6

Ngoại truyện 7 | Ngoại truyện 8 | Ngoại truyện 9

Ngoại truyện 10 | Ngoại truyện 11 | Ngoại truyện 12

Ngoại truyện 13 | Ngoại truyện 14 | Ngoại truyện 15

Ngoại truyện 16 | Ngoại truyện 17 | Ngoại truyện 18

Ngoại truyện 19 | Ngoại truyện 20 | Ngoại truyện 21

Ngoại truyện 22 | Ngoại truyện 23 | Ngoại truyện 24

Ngoại truyện 25 | Ngoại truyện 26 | Ngoại truyện 27

Ngoại truyện 28 | Ngoại truyện 29 | Ngoại truyện 30

Ngoại truyện 31 | Ngoại truyện 32 | Ngoại truyện 33

Hậu kỳ

8 thoughts on “Dear door (Bản không che)

  1. Cảm ơn nhà đã thầu bản không che này nhé. Ghiền bộ này nên đọc đi đọc lại quài.

Comments are closed.

error: Content is protected !!