4 thoughts on “Khi sát thủ va phải conditinhyeu: Chương 22

  1. Cha ở cuối kiểu: crush của tao không thèm quan tâm tao sao thằng đó lại đang dám cười tủm tỉm trước mẹt tao cơ chứ..bố m ghim ghim ghim=))))

Comments are closed.