8 thoughts on “HATD54

  1. Trời thấy chữ điềm rồi kìa ngược như thế đủ rồi đừng ngược nữa😭😔😔

  2. Má owiiiiiiiii dãy đành đạch luôn á tr oiiiii!!! Chap này dễ thương xỉu luôn á tr oiiiii!!!! Đại nhân làm nũng kìa awwww!!!!!!❤️

  3. Em ngồi đây và em khóc huhu vì cái nết của cha thái tử. Trời ơi đừng làm khổ con t nữaaaa

  4. Đuma tự nhiên lòi ra ông thái tử có cái nết kì cục dữ . Ngta đang yên vui với nhau mắc j đi ngó thằng cha m lmj .

  5. Cho em xin lịch ra chap với ạ, thấy mấy nay không ra chap mới

Comments are closed.