7 thoughts on “Kstvpcdty26

  1. Tui thấy ông bạn làm “chất xúc tác” cho chuyện tình của hai ông này cũng được đó chớ -_-
    Hai ông ông nào ông nấy tim đã thình thịch mà cái mặt cứ trơ ra thì truyện còn lâu mới end viên mãn
    P/s: Quan tài anh Seol Ho thích chọn màu gì ạ?

Comments are closed.