10 thoughts on “LL56

  1. Tr oi, 11h đêm tôi giãy đành đạch như con cá mắc cạn, gào thét trong lòng vì một câu nói của bé xà lách 😇

Comments are closed.