6 thoughts on “BBDA20

  1. Chời má. Con tui nó ngại mà cứ làm gì đâu không á. Biết làm dị làm tui thích lắm hông

  2. Con dâu tui tính tình nóng nảy lại ngây thơ, miệng nhanh hơn não. Bị khích 1 chút là phản ứng lại ngay. Kiểu người nhiều tình cảm như này chắc chắn luôn chịu thiệt thòi vào thân. Thương

Comments are closed.