4 thoughts on “HATD56

  1. mùa hoa nào cơ? Đại nhân =))) nếu như Beom có rời đi, hy vọng Beom sẽ ngon nghẻ hơn, quay về vả chết mẹ thằng quàng tử não tàn ship linh tinh gì đó và lại cho đại nhân thấy hoa. Mùa xuân, hoa nở lavie

    1. Tui đoán thế lày lày, thk ch.Ó thái tử thích thk ex của đại nhân, chắc nó vs thk đấy cũng từng làm j nhau r nên thk thái tử mới ưng nó và ghét đại nhân, thế nên 2 thk này thì khốn lạn như nhau nhờ, chắc vì đại nhân bik đc j đó về mối quan hệ của tụi nó nên ms chia tay thk ex và sau đó ko còn vui vẻ như xưa, nhma này bây giờ Beom có ở đây r tại sao đại nhân lại muốn để Beom đi chỉ vì tốt cho anh chứ. Ảnh ở bên cạnh đại nhân là tự nguyện mà :<

Leave a Reply to Kim Ji Hoon Cancel reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!