Love is an Illusion! – The Queen

Thể loại: Webtoon, H+, Drama, BG.

Tác giả:  Fargo

Tóm tắt:
Park Do-gyeom là một cô nàng Alpha nổi tiếng nghiện sex, thay bạn tình như thay áo, đã quyết định kết hôn. Để có thể làm được điều này, cô đã nhờ đến thư ký của mình là Seung-ah, liệu anh chàng có thể tìm được đối tượng kết hôn hoàn hảo cho cô không?

Nhóm dịch: Quất ngàn cái 419


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 (17+) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (17+)

21 | 22 | 23 | 24 (18+) | 25 | 26 | 27

Ngoại truyện 1 | Ngoại truyện 2 (18+)

Ngoại truyện 3 (18+) | Ngoại truyện 4 (END)