2 thoughts on “TQ17

  1. Sau tất cả những gì bả đối xử với Seung Ah, ẻm vẫn quyết định tha thứ cho bả, nhưng còn bả thì vẫn cố chấp k nhận ra tình cảm của bản thân và Seung Ah:)). Mắ thương em pé vaiz, nếu kết He mà cho Do Gyeom vs Seung Ah đến với nhau chắc toi cũng k nuốt nổi mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!