2 thoughts on “TQ17

  1. má ơi đọc bộ này bực vc mà k drop đc bia mới lạ :’))) tr ơi cứu tui

  2. Sau tất cả những gì bả đối xử với Seung Ah, ẻm vẫn quyết định tha thứ cho bả, nhưng còn bả thì vẫn cố chấp k nhận ra tình cảm của bản thân và Seung Ah:)). Mắ thương em pé vaiz, nếu kết He mà cho Do Gyeom vs Seung Ah đến với nhau chắc toi cũng k nuốt nổi mất.

Comments are closed.