Aesthetics of displeasure – Nghệ thuật kích nộ

Thể loại: Drama, Yaoi, H+, Omegaverse ABO (Alpha x Alpha)

Tác giả: 스스

Giới thiệu:
Một Alpha luôn không thích thể hiện giới tính bản thân khi đụng độ với một Alpha luôn phóng thả chất dẫn dụ một cách phóng túng thì sẽ như thế nào? Liệu sự kích nộ này có bùng nổ chăng?

Sẽ có chương gắn quảng cáo hoặc đặt pass, xem hướng dẫn tại: [LINK]


01 | 02 | 03 (18+) | 04 (18+) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 (18+) | 12 (18+) | 13 (18+) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 (18+)

21 (18+) | 22 | 23 (18+) | 24 | 25 | 26

7 thoughts on “Aesthetics of displeasure – Nghệ thuật kích nộ

  1. Ai cho mình biết tên các bộ cùng tác giả với twitter tác giả được không ạ ?(mog rang sep k nhan ra toi dung gmail minh cmt tren web sech)

Comments are closed.