17 thoughts on “HATD62

      1. Huhu bà ơi đừng trách ông kia tại ông kia đâu có biết Đại Nhân là bồ của Beom đâu có khi ổng tìm được một top khác ví dụ như em của Đại Nhân =))

    1. Em ngồi đây và em khóc huhu vì 2 người đó, nhanh hết ngược điiiii

  1. Beom mà nhớ lại chắc lúc đó hối hận dữ lắm :'((

  2. Vậy là mùa xuân, lại sắp kết thúc rồi ư ?

Comments are closed.