10 thoughts on “HATD67

    1. Em hỏi ngu xíu ạ vậy “dâng hiến tấm thân này cho điện hạ” và câu “trinh tiết ta chật vật bảo vệ” có nghĩa là đã bị điện hạ ịch đến mất chinh luôn r hả mng

      1. Ý của đại nhân là một lòng trung thành á, chứ không phải đại nhân đã ngủ với điện hạ hay gì đâu. Đại nhân đã từng nói chỉ có Beom là người đầu tiên chạm vào người đại nhân thôi

  1. Theo tui suy đoán thì nếu đại nhân gặp chuyện thì bùm em trai đại nhân chữa khỏi bệnh rồi quay về đúng lúc để cú đại nhân=))) suy đón v thui nhe ;-;

Comments are closed.