One thought on “TYMD4.4

  1. Huhu thương Tahara quá, mình cx nghĩ như Natsume vậy. Ko hiểu sao Tomita ko nhận ra là Tahara thích ổng. Nếu ko phải 2 người đã là đôi thì tui muốn ship Tahara với Tomita vl. Nhìn cute vỡi

Comments are closed.