4 thoughts on “HATD69

  1. Nhẫn làm bằng nhựa hay gì vậy mn 😀 chứ thằng cha cứt nhẵn làm bằng ngọc vào lửa có tan chảy được ra không vậy trời 😅 thắc mắc quài

Comments are closed.