Quỷ dạ khúc (DM)

Thể loại: Yaoi, Webtoons,  H+, Historical, Fantasy.

Tác giả: Ananas + Clezade

Giới thiệu:
Jae Shin là kẻ đã trở thành tội đồ vì gây ra tội lỗi lớn động chạm đến quan hệ nhân quả và bị đày tới nhân giới.

Chỉ có một cách duy nhất để anh trở lại đó chính là chiếm được trái tim của một con người.

Và rồi một thế tử vốn đã bị tổn thương vì tình yêu xuất hiện trước mặt anh, khiến cho sự tò mò nổi lên trong lòng…

“Lại còn có một kẻ khờ khạo mang trong lòng mình một mối tình không trọn vẹn nhỉ?”


Mùa 1:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 34.5

Mùa 2:

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41 | 42 | 43 (18+) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 | 53 | 54 | 55

56 | 57 | 58a58b | 59a59b | 60a60b

61a61b | 62a62b | 62.5a62.5b

Mùa 3:

One thought on “Quỷ dạ khúc (DM)

Comments are closed.