Wet Sand – Sa Lầy (1-20)

Thể loại: Yaoi, Webtoons, Manly gay couple, Drama,  H+, Love triangle, Mafia.

Tác giả: Doyak

Giới thiệu:
Câu chuyện tình của 3 người đàn ông đầy sự cám dỗ và dục vọng:
Một người tận hưởng cuộc sống nguy hiểm.
Một người muốn thoát khỏi cuộc sống nguy hiểm.
Một người muốn lao vào cuộc sống nguy hiểm.


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 (17+) | 09 | 10

11 | 12 (18+) | 13 (18+) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 (18+) | 20 (18+) | 21+

One thought on “Wet Sand – Sa Lầy (1-20)

Comments are closed.