2 thoughts on “QNHM86

  1. Trời ơi, đợi ra chap vào đọc lại mà nể Sukyun thật, ngay vào lúc đó Sukyun vẫn có thể giữ bình tĩnh rồi kêu Wooin giải thích đồ, rồi sau khi Wooin kêu Sukyun đủ rồi, rồi Wooin ở lại với Jun ấy, thì Sukyun buồn đồ chớ không có tức giận gì với Wooin hết, vẫn nhẹ nhàng đưa thức ăn cho Wooin lun ấy, trời ơi, ngọt ngào bất chết, không tức giận, mà vẫn giữ bình tĩnhhh, đúng là một chiếc người yêu tuyệt vời:<<<<<

Comments are closed.