6 thoughts on “CSLCKC32

  1. “Làm đi” có khi lại là lời khẳng định với WK là “mày chỉ làm được chuyện này thôi” chứ chẳng thể nào giúp được gì cho MH ấy chứ :))))

  2. Nếu muốn MH chết, hãy cho MH 1 cái chết nhẹ nhàng đi tgia, đừng drama bệnh nan y nha, làm ơn đó 🙃

  3. huhuhu tác giả đừng sát muối vào tim con dân nữa đau lòng quá đi
    mh hơi wk ơi . chữa lành cho nhau đi mà

Comments are closed.