3 thoughts on “19D402 (520)

  1. Tui cảm nhận được cái sự bất lực đó của Hạ Thiên, lúc nguy cấp nhất thì bản thân lại chả làm được gì, đây chính là 1 bước đệm hoàn hảo cho việc Hạ Thiên quyết tâm ra nước ngoài học tập

Comments are closed.