4 thoughts on “DC12

  1. Rồi ko có bài báo về những cái xác bị băm nhỏ của mấy thằng súc sinh kia hả tgia? Ước mơ chỉ có vậy thôi mà… Bùn gê nha tgia 🙃

  2. Từ đầu đến cuối ông bot ổng đâu làm gì top đâu phải hông mn. Tui chỉ thấy top bị mấy thằng kia cưỡng. Còn ông bot ổng tội là đứng nhìn với sỉ nhục thôi. Tại sao ông top thù tới mức bắt cóc, còn mấy cha kia ổng k đụng tới? Ai đó giải thích cho tui đi.

    1. Ổng là người kích mấy ông kia hiế.p công đó bạn, kiểu ổng là người vẽ đường cho hươu chạy ấy

Comments are closed.