11 thoughts on “Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 38

 1. Chời má, cuối cùng tác giả cũng chịu quay lại rồi, mừng rơi nước mắt 🥺
  Lâu lâu ko gặp chủ nhà hén, đằng ấy vẫn khoẻ chứ 🙆‍♀️

 2. “vượt biển đon ngòm” -> đen
  Chỗ “Em muốn chết sao” chưa clear hết.
  ——-
  Anh biết mọi thứ nhưng anh vẫn chưa biết Ben là con mình 🤦🏼‍♀️

 3. 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Comments are closed.