9 thoughts on “Kamishimo o Nuide Hitotsu Bureikou – Chàng rể dâm đãng và ông bố vợ may mắn: Chương 1B

  1. May mà tau nuốt nổi thích mấy kiểu ngoại tình các thứ :))))

  2. Uầy củm giác mới lạ à nghen
    Bữa tui cg có đọc 1 bộ kiủ kiủ vầy ( cũng ba vợ và cậu rễ đang dẫm)
    Thú tính quớ hớ hớ

Comments are closed.