9 thoughts on “Semantic Error – Lỗi logic: Chương 25

  1. ui mẹ sangwoo tốt dễ sợ lun ấy, giáo dục giới tính là việc rất cần thiết cho con cái mà. Mong là việc này sẽ phổ biến ở VN trong tương lai

  2. Giáo dục giới tính như vậy là rất tốt đó mn , tụi mình ch đc giáo dục như vậy nên thấy lạ thôi

Comments are closed.