16 thoughts on “Semantic Error – Lỗi logic: Chương 26

  1. Từ từ ngồi xún, uống miếng nước ăn miếng bánh zồi nc chứ con, ai lại căng thế 🙁 . 2 đứa lm má sợ qé
    :((((

  2. Cái đm đang chửi nhau căng cực xong nghĩ đến animation tập 4 lại cười lộn ruột lên được :(()))

Comments are closed.