17 thoughts on “Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 43

  1. Này chơi ngãi cũng đéo cứu được ông đâu ông già mất nết biến thái cầu trời cho Felix chap sau đập con cu ổng tím ngắt cho chừa

  2. Mé . Thèng già nì biến thái chúa luôn . Felix lẹ lẹ lên . Hic con tui cháu của tui ;-;
    Yêu ad cảm ơn ad dịch năng xuất ghê ❤❤❤

  3. Dm ói mấy bãi với thằng già biến thái, ăn tùe cha đến con là cái thể loại tởm gì đây. Felix đến lẹ lẹ đi

  4. Khongg tui tin là Issac sẽ đạp chết mẹ thằng cha đó, anh hứa với Felix rồi mà :(((

  5. Tức vc ra, bố thằng cha biến thái khốn nạn, felix đến nhanh lên, đấm chết cụ nó đi, tức quáaaaaa

  6. Tim muốn lọt ra ngoài lun, tới lẹ đi r đập cho th già đó mất xác lun nha a, mong là tg cho th khốn này lên đường

  7. 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  8. Dcm tởn vl=))) tởm quá cha già này, tởm quá dcm, ahshhhhshwopakJshhwhahshs t phải cúp cả tiết toán để đọc cái củ chuối này, để coi sự trả giả của ông

Comments are closed.