22 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 19

  1. Đại nhân said:” Beom, cậu chính là mùa xuân của tôi”. Ôi🥺 nghe xong câu đó mà muốn đốn tìm quá.

    1. Oi mẹ oiwwww, xem câu cuối đại nhân nói gỳ kìaaa “Beom cậu là mùa xuân của tôi” Xao có thể soft đến thế ~~

  2. mng coá để ý chương có người ngoại quốc đang trò chuyện vs ng của quan phủ hem có khi nào Beom xuất thân cũng cao quý mà có lí do gì nên mới lưu lạc a? Có một nhân vật cũng nét y như Beom nhưng lại có vết sẹo ý, càng ngày càng nhiều chi tiết mơ hồ ý, chỉ mong Beom vs đại nhân hạnh phúc thui

Comments are closed.