13 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 18

  1. oaaaaaaaa
    ngọt xỉu lun, thứ cơm tró chất lượng nàyyyyyyy
    cảm ơn nhóm dịch nhìu :3

Comments are closed.