11 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 30

  1. Isaac muốn trốn thì đổi xe i chứ anh chạy xe của Felix, có biển số xe mà Felix không track ra được cũng lạ ghê, ảnh cũng quyền lực nhiều mà, còn có hacker nữa.

Comments are closed.