6 thoughts on “[Yaoi 18+] Ningen Bokujou – Trại vắt người: Chương 02

  1. Ôi chắc tại ko đọc thể loại này bao giờ nên thấy hơi …. =))))
    Anw, cảm ơn chủ nhà đã dịch :)))
    Vẫn còn sót lỗi chính tả ấy, đoạn bạn Kouzaki nói về chó săn ý

  2. Đọc hai chap và hình như thiếu đoạn Kouzaki kể rằng mình đã đến và cố gắng để bước lên vị trí quản lí trại chăn nuôi như ngày hôm nay í

Comments are closed.