12 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 35

  1. Haizz. Vì tình mà k giết chăng, tình yêu sét đánh = =|||
    Khổ thân, bị phản bội, bị vu oan, mang thai

  2. Huhu sao mình tải mấy lần mà ra được mấy hình à, từ chap 35 á cứ bị mất hình :(((( ad có cách nào load lại hay sửa lại không ạ?

  3. 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Comments are closed.