28 thoughts on “[Yaoi 18+] WYS: Chương 02

  1. Cầu nhóm dịch nhiều nhiều truyện như vầy đi ạ. Thấy bara là mlem mlem rồi. Còn thêm tráng thụ nữa, đúng là vả thẳng vô manh điểm của mị mà. Đọc đi đọc lại mấy lần rồi vẫn còn mlem mlem 😛😛😛

  2. bùn quá…hết rùi hiu hiu
    truyện hết sức cute lun áaaaa
    tui iu bé thụ mất ròi…máu mũi tuôn trào ~~

  3. Thể loại như này lần đầu mình đọc có hơi ngượng nhưng cute xĩu, cute hơn mấy uke nhỏ con nhiều :33

  4. Nhìn thôi cũng mất mấy l máu rồi😳😳…. cầu ad làm mấy bộ như này nữa, ùa uây thề đỉnh lắm luôn ý ad. Iu❤️

Comments are closed.