2 thoughts on “Bad Plan – Kế hoạch tồi: Chương 11

  1. Hai anh này cứ hiểu lầm nhau mãi thế này thì chừng nào mới thịt được chớ. Thui tưởng tượng tạm vậy :)))

Comments are closed.