11 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 20

  1. đổi xưng hô phát cưng xĩu luôn. đại nhân khổ nhiều rồi, chỉ mong sau này mùa xuân của ngài sưởi ấm ngài thôi. tác giả này vẽ truyện vẫn cứ man mác cái gì đó khó tả thật sự, nhẹ nhàng và day dứt, cảm ơn vì đã dịch nhé ạ^^

  2. Đọc mấy đoạn suy nghĩ của đại nhân mà thương gke =(( Chap này vừa ngọt lại vừa đau lòng, chằ khók mất 😢

  3. Đọc mấy đoạn suy nghĩ của đại nhân mà thương gke =(( Chap này vừa ngọt lại có chút đau lòng…… Chắc khók mất 😢

Comments are closed.