15 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 22

  1. Mặc dù biết sáng mai đi học nhưng vẫn thức đến 1h sáng để đọc hết truyện bỗng nó dừng ngay đoạn hay, nghe nó bứt rứt thôi rồi nhưng ko sao, yêu nhiều ad á, bắn tim bắn tim cho ad có động lực nè

Comments are closed.