12 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 03

  1. À =))) ngẫm nghĩ thì đã hiểu sao anh công chưa phát hiện ra thụ là O, cơ mà không biết mình nghĩ đúng hong, vì có cảm giác ABO của Hàn hơi khác vs ABO của Nhật

Comments are closed.