17 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 02

  1. Ờm mặc dù tui biết là trong kì phát tình omega tỉ lệ có bầu cao hơn nhưng tui vẫn phải cảm thán vì quả một phát ăn ngay của Felix =)))))

  2. J zay chòi :))) chưa làm gì hết mà chĩa súng zô đầu ngta vậy =)) bình tĩnh anh ơii

Comments are closed.

error: Content is protected !!