21 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 06

  1. Hóng chap sau
    Mơn nhóm địch nhiều nha (◍•ᴗ•◍)❤❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)(❤ω❤)😋

  2. Ủa nết gì kì, vừa bảo con ngta không giống xong giờ lại bảo giống, còn đổ lỗi nứa =’)))

Comments are closed.