13 thoughts on “Lion and Venus – Sư tử và ánh sao: Chương 04

  1. Whoahh whoaaaaaa. Anh chơi lớn thật… cứ tưởng sẽ đánh nhau không ngờ anh chơi luôn súng, nhanh gọn lẹ tui thích =o= OoO

  2. Mình đã nghĩ là gặp lại tình cũ phải thêm mấy trang máu chó các kiểu nữa ai dè anh cho 1 phát chết luôn, ngầu vcl :>>>

Comments are closed.