13 thoughts on “Lion and Venus – Sư tử và ánh sao: Chương 04

  1. Mình đã nghĩ là gặp lại tình cũ phải thêm mấy trang máu chó các kiểu nữa ai dè anh cho 1 phát chết luôn, ngầu vcl :>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!