10 thoughts on “Semantic Error – Lỗi logic: Chương 37

    1. Chỉ có dê dăng mới chế ngự đc sangchu hoi:). Mà tui thấy cuộc nói chiện của hai người mất nhiều sức quá.

  1. Ối dồi ơi…chap này dễ thương phết.chịu k nổi mà.câu hỏi riêng tư tại nơi công cộng,còn đè nhau giữa đường mới chết chứ..chịu k nổi mà.cám ơn add M nhìu 👍👍👍

  2. hhmm thích kiểu xu hướng tính dục nó tồn tại song song như một lẽ bình thường chứ cứ kiểu anh bot lạ lẫm và chưa hề có cái suy nghĩ đó trong đâu bao giờ hhmm.

Comments are closed.