9 thoughts on “HATD48

  1. Truyện hay vl. Cảnh H ngon + nội dung,văn phong cuốn vải, từ mùa xuân mà giờ đã là 4 mùa trong tim đại nhân rồi đỉnh qaaaa. Moá ló truyện xuất sắc vl lun

  2. E mất cả tuổi thanh xuân để laays link đọc mà đc ít quá :’)))
    Yêu nhà dịch nhieulam

Comments are closed.